Bu yazımda Qırım Tatarları içün hayati kıymeti olgan “bilgi”nin ken halk togeregine darqatılmasının ehemmiyetin anlatmak istiymen.

Ant etkenmen, söz bergenmen “bilmek” içün ölmege,
Bilip körip Milletimnin köz yaşını silmege,
Bilmiy, körmiy bin yaşasam, Qurultay’lı han bolsam
Yine bir kün mezarcılar kelir meni kömmege.

Milli marşımıznın son dörtlügünü hepimiz bilemiz, okuymuz. Lâkin bu satırlar sade ki bizge milli marş bolsun, önemli künlerde hep bır agızdan yırlayık, bizge kerekkende küç bersin dep yazılmadı. Bu sözler Qırım Tatar milleti bar olgan sayın ep hatırlansın, unutulmasın dep yazılgandır.

Bu dörtlük neçün müim? Büyük şehidimiz Numan Çelebicihan, yazganı “Ant Etkenmen” adlı eserinde bizge, Qırım Tatarları’nın öz yarasını nasıl sarabılecegını kostergen. Bu yolun da bilmekten keçkenini, tarihten de ders berip, fevkalâde bir şekilde ifade etkendir.

90’lı yıllarda teknolojinin inkişafınen barabar Internet ortaga çıqtı. Internet insanogluna bilebilmek içün büyük imkanlar yarattı. Artıq bilebilmek içün istemek yete.

Bizler dünyanın çeşitli yaqlarındaki bir grup Qırım Tatarı olarak, öz milletimiz hakkında bir şeyler bilmek istegen qardaşlarımızga yardım etmege tırışamız. Bu yolda bir yerlerge kadar keldik. Artıq, öz milletimizni merak etken herhangi bir kişi, Internetke kirgende milletimiznin tarihi, kültürü, tili ve siyasiy durumu aqqında az qop bilgilere sahip olabile. Zaman içinde Internet’ten alınabilecek bilgi miktarı da artacaqtır.

Internetni bir de Qırım’daqı ballarımıznın eğitimi içün kullanamız. Bu kampanyalar pütün dünyaga duyurulma olanagı tabıla. Eğitimin bizim keleceğimiz içün önemi kavrandığı taqdirde eğitim yardımları artacaqtır.

Bundan son yavaş yavaş yeni basamaqqa keçemiz. Nisan ayında Ankara’da yapılgan 2.Gençlik Kurultayı ‘nda duyurulgan Qırım Tatar Kelecek Programı bu basamagın adıdır. Bu program ile beraber, keleceğimiz içün ümit bağladıgımız yaşlar başta olmaq üzere, vatanımız ve milletimiz içün bir şeyler yapmaq istegen bir kişi “men nasıl faydalı olabilirmen, nasıl bir iş yapabilirmen?” sorusuna cevap tapabilecek.

Sadece istemek de yetmiy. O işnin nasıl yapılacagını da bilmek kerek. Nasıl teşkilatlanacaqmız, nasıl kültümüznü, tilmizni ve tarihmizni öğrencekmiz, nasıl iyi proektler yapabilecekmiz, nasıl özümüznü dünyaga tanıtabileceqmiz? Bunlarnı bilmek içün tırışacaqmız. Bildiqlerimizni ve tecrübelerni başkalarınman paylaşacaq, bilmegenlerimizni öğrenmege çalışacakmız. Aramızda kaberleşip birbirimizge yardım etecekmiz. Bularnı gerçekleştimenin tek yolu Internet’te kaberleşebilmekten keçe. Tek tek yapabileceklerimiz sınırlı, beraber yapabileceklerin sınırları yoqtur. Beraberliğin yolu da kaberleşebilmektir.

Kelecek programına,
http://kelecek.vatankirim.net/ sitesinden katnayabilirsiniz. Keleceğimize bilgilerinizle qatqıda bulununuz. Bilgiye ihtiyacımız bar, çünki bilmek içün ant ettik!

Bahçesaray – Sayı 21 – Mayıs 2003
www.kirimturkleri.com

Reklamlar