01.12.2003

Dünyada süygü bar mı?
Neden qarşıma çıqmay?
Qorqaq süygü!
Qaçasın menden
Çıq qarşıma esaplaşayıq!
En büyük süygü menmen!
İstersen senmen yarışayıq.

Reklamlar