Bir sloganda şöyle deniyordu: “Hayallerin varsa geleceğin de var!”. Biz de Kırım Tatar gençliği olarak sloganda denildiği gibi gelecek için hayaller kuruyoruz! Bu hayallere yönetim biliminde ‘vizyon’ deniyor. Bu hayallere ulaşmak için kendimize biçtiğimiz görevin adı ise ‘misyon’dur. Geleceğe yönelik stratejimizi belirlerken Kırım Tatar gençliği olarak öncelikle bu iki konuda fikir birliği içersinde olmalıyız.

Vizyon ve misyon dışında mutlaka olması gereken bir ortak noktamız daha var, ki bu bizi hayalini kurduğumuz geleceğe taşıyacak olan şeydir: “değerlerimiz”. Gençlik teşkilatlarımız bu değerleri yüceltmeli ve tüm örgüte yaymalıdır.

Ortak değerlerimizin içeriği standartlarımız veya prensiplerimiz olabildiği gibi değerli olduğunu düşündüğümüz veya inandığımız herhangi bir şey de olabilir. Başka bir açıdan bakarsak eğer ortak değerlerimiz, geçmişten geleceğe taşıyacağımız kültürümüz de olabilir, hayallere ulaşmak için zaman içinde kazanmamız gereken yeni bir kültür, mesela toplam kalite kültürü, de olabilir.

Bu değerlerimiz nedir diye düşündüğümüzde aklımıza hemen vatan ve millet sevgisi gelir. Bunun ardından vatanı vatan, milleti millet yapan değerlerimiz gelir, mesela birlik ve beraberlik, gönüllülük, milli liderlerimize hürmet ve destek, dilimiz ve kültürümüz gibi. Bu değerler bizleri ortak hayallerimiz doğrultusunda bir araya getirirken, güzel ahlaki değerler bu beraberliğin kalıcı ve sağlam olmasını sağlıyor. Bu değerler sağlandıktan sonra atılımımızı sağlayacak, zaman içinde kazanılması gereken değerlerimiz gelir. Bunların içersinde en önemli değer ise bilgidir. Bilgi “neyi nasıl” yapacağımızı söyler. Bu ortak değer, bireysel ve örgütsel boyutta bizleri öğrenmeye sevk eder.

Dünyadaki değişik gençlik örgütlerin misyonlarını gözden geçirirseniz görürsünüz ki bu örgütler geleceğin anne ve babalarını düşünerek, geleceğin dünyasında olması gereken ortak değerleri bugünden gençliğe aşılıyorlar. Kırım derneklerindeki gençlik örgütümüzün misyonu da bu örgütlerle benzerlik göstermektedir. Camia içersindeki yerimizi belirleyen de bu misyondur.

Bir gün gelecek ve artık bizim için gençlik geride kalacak, ama Kırım Tatar gençliği ve ortak değerlerimiz her zaman var olmaya devam edecek.

Reklamlar