Yaşlar Kurultayı Kırım diasporasının en önemli faaliyetlerinden birisidir. Geleceğin dernek ve proje yöneticilerinin daha gençlikten itibaren her sene bir çatı altında buluşması ve bunun sonucunda teşkilatlar arası iletişimsel, fikirsel ve işsel bir ağ oluşturmaya başlaması bu faaliyetin en önemli katma değerini oluşturmaktadır. Bu tip büyük faaliyetleri düzenlemek o teşkilatın, özellikle de organizasyonu yapan topluluğun birlik ve beraberliğini sağlamasında önemli bir araçtır.

Değişik şehirlerden ve uzak memleketlerden arkadaşları bir araya getirmek sıklıkla yapılabilecek bir olay değildir. Bu nedenle, ancak bir araya gelindiğinde yapılabilecek şeylerin değeri öne çıkıyor. Bunlar aynı zamanda Yaşlar Kurultayı’nın da ana amacını oluşturuyor.
Kurultay’da bir araya gelinerek, ortaklaşa oluşturulanlardan birisi stratejidir. Gençliğin bu ortak stratejisi “Yaşlar Kurultayı Sonuç Bildirgesi” ile ifade edilmektedir. II. Yaşlar Kurultayı’nda uygulamaya konulan komisyon çalışmaları bu strateji oluşumunun etkileşimli bir aracı olmuştur. Kurulacak komisyonlar daha önceden delege adaylarına bildirilerek, delegelerin katılmak istedikleri komisyon konusu için hazırlık yapmaları istenilmektedir. Komisyon çalışmaları yuvarlak masa toplantısı tekniği ile yürütülmektedir. Masada farklı şehirlerden gelen delegeler oturmaktadır. Toplantı sonunda komisyonun konusu ile ilgili stratejik plan belirlenmektedir.

Stratejimiz ortak vizyon, misyon ve değerler üzerine kurulması gerekir. Beraber gelecekte nerede olmak istediğimizi hayal etmeliyiz ki ona göre stratejik planımızın bir yönü olabilsin. Beraber ulaşacağımız bu noktaya örgütümüzün ‘vizyon’u diyoruz. İki türlü vizyon düşünebiliriz. Birincisi içe dönük vizyonumuzdur. Gelecekte gençlik örgütü olarak hangi konumda olmak istediğimizi ifade eder. Diğer vizyon ise dış vizyonumuzdur. Amacımıza ulaştığımızda bizim dışımızda görmek istediklerimizi ifade eder. Bu hayallere ulaşmak için kendimize biçtiğimiz görevin adı ise ‘misyon’dur. Vizyon, örgütü mücadeleye davet edici, insanlara ilham ve motivasyon verici olmalı ki ortak amaca ulaşabilmek için gönüllüler kendi yeteneklerini mümkün olduğunca kullanabilsinler. “Değerlerimiz” ise bizim temel alacağımız, örgüt içersinde ve dışarısında insanlara benimseteceklerimizdir. Bu üç olgu, stratejik planımızda, yani Yaşlar Kurultayı Sonuç Bildirgesi’nde yerini almalıdır.

Stratejik planlama için bulunduğumuz ortam iyi analiz edilmelidir. Güçlü veya zayıf olduğumuz yönlerimiz nelerdir, faydalanabileceğimiz imkanlar ve şu anki ve gelecekteki riskler nelerdir sorularına beraber cevaplar aramak gerekir.

Analizden sonra stratejik konuları ve bunlar içersindeki ana stratejileri belirlemeye geçilebilir. Strateji dediğimizde, misyonumuzu, temel değerlerimizi, üretkenliğimizi, gönüllü sayımızı, yönetimimizi vs. olumlu etkileyecek temel maddeleri anlamamız gerekiyor. Bu stratejik konuları vizyon ve misyon doğrultusunda öncelik sırasına göre dizmek gerekiyor. Bunun sonucunda da ana stratejiler belirleniyor.

Stratejiler belli olduktan sonra hedefler belirlenir. Hedeflerin sağlaması gereken koşullar vardır: 1.Bu hedefler açık ve net olmalı, ne zaman, nasıl ve nerede sorularına cevap verebilmeli. 2. Hedefler ölçülebilir olmalı ki başardığımızı anlayabilelim. 3. Hedefler ulaşılabilir olmalı, ama aynı zamanda kolay olmamalı ki gençleri motive edebilsin. 4. Hedefler gerçekçi ve teşkilatımızın önceliklerine yönelik olmalıdır. 5. Hedeflere bir zaman dahilinde ulaşılması gerekir.

Bu hedefler belirlendikten sonra stratejik plan yani “Yaşlar Kurultayı Sonuç Bildirgesi” yazılır. Bu bildirgede şunlar yer almalı: Giriş bölümü; misyon, vizyon ve değerlerimiz; gençlik teşkilatımızın tarihçesi ve durumu; stratejik konular ve ana stratejiler; amaç ve hedefler.
Kurultay’ın süresi kısıtlı olduğu için Yaşlar Kurultay’ı sonuç bildirgesi ile sona erer. Sonuç bildirgesi artık bir ev ödevinin soruları gibidir. Delegeler evlerine döndüklerinde bu bildirge doğrultusunda ulaşılacak hedefler için hareket (operasyon) planlaması yaparlar. Bu planda işler tüm ayrıntıları ile belirlenir. Bu işler süreklilik arz edenler de olabilir, proje gibi belli bir zaman aralığında olup biten işler de olabilir. Bu işlerde gençler yalnız değiller. YaşQIRIM topluluğunu ve VatanKIRIM Forumu’nu kullanarak yardım alabilmekteler.

Hareket planı bittikten sonra da bu planı uygulamaya başlarız. Uygulama esnasında karşılaşılan bilgiler ışığında da uygulama planı tekrar tekrar gözden geçirilmektedir. Bir sonraki Kurultay’da da stratejik planın başarısı ele alınır ve stratejik planımız aynı aşamalardan geçilerek tekrar yazılır.

Reklamlar