“Bütün Qırımtatarlarını Qırım’ğa geri toplamaq, mında milli muhtar cumhuriyetimizni qurmaqtır.Dinimizni, tilimizi ve milli medeniyetimizni yañıdan öğrenmek ve inkişaf ettirmektir.”

Bu söznü men aytmadım… Bunu başta belirtmem kerek.

Ya bu söznü kim ayttı? Mında birçoqlarımıznın yaşından daha fazla yıllar boyu sürgünlük, eziyet, zulüm qorğen bu adam: Kırım Tatar Milli Hareketi lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu… Butün bu qıyınlıqlarğa rağmen ne yapqanı ortada…

Kimse vatanğa qaytabileceğimizge ümüt bermey edi. Herkes bunu ütopya olaraq köre edi. Neticede ne boldu? İnananlar ve mücadele berğenler qazandı. Bir millet isterse ne yapabileceğini isbatladı.

Qırımtatarları dünyanın neresinde bolursa bolsun Qırımtatarıdır. Yoq o Amerika’da eken, yoq bu Türkiye’de eken dep tüşünmek milletni bölmekten başqa bir şey degildir.

Özünü Qırımtatar dep sayğan kişiler eninde sonunda vatanına qaytacaq. Vatanğa qaytmağanlar zaten yoq bolacaq. Gerçekçi ya da ütopik, ne derseniz deyiniz,hedeflerinize nasıl tabela qoyarsanız qoyunuz, şu sualge özü özünüzğe cevab beriniz: “Men bir Qırımtatar olaraq yoq olacam mı?”.

Bir liderin qoyacağı hedef ile sıradan bir Qırımtatarın qoyacağı hedef elbette aynı olmaz. Herkes qoyabilse zaten lider lider olmaz, ya da herkes lider olurdu…

İnanmış bir kişi olarak kendi şahsıma tüşen vazife Kırım Tatar Milli Hareketinin hedefi doğrultusunda çalışmaqtır, hedefleri sorgulamak, ya da kendimce milletim adına farqlı farqlı hedefler çizmek değildir.

Eğer en yuqarıdaki hedef sizin aklınızğa yatmay ise, sizge daha qolay bir hedef, değil Qırım’ğa qaytmaq üyden bilem çıqmanızğa kerek yoq:

“Balalarınıznı inançlı, vatan ve millet sevgisi ile dolu bir şekilde yetiştirmeğe ğayret etiniz”. Nasıl ki sürgünlükteki ana ve babalar yaptı ve ütopya dep tüşünülgen şeyni kerçekleştirebildi ise…

Bu yazı Fikirde Birlik adlı Kırım Tatar aylık internet dergisinin 1. sayısında yayımlanmıştır.
http://www.fikirdebirlik.com/yazi.asp?yazi=200605017

Reklamlar