Azizler Mezarlığı olayları dinginleşti. Geriye kalanlarla bir beyin jimnastiği daha yapalım. “Rusların saldırısı” manşetinin arkasında unutulan Kırım Tatarları’nın motivasyonunu tekrar hatırlayalım. Solcusu ve sağcısı ile Rus taraftarı Türkiye medyası olaylara pek ilgi göstermedi. Rusların Ukrayna içersindeki etkinliğini apaçık ortaya çıkaracak bu tip haberler herhalde Turuncu Devrim’i haklı çıkartacak ve bundan sorumlu tutulan Batı’nın eline koz verecekti. Propaganda savaşlarının yaşandığı bu dönemde, mazlum Kırım Tatarları kimin umurunda ki? Türk dostlarımız Amerika’ya karşı ikinci süper gücü, Rusya İmparatorluğu’nu yeniden ayağa kaldırmanın peşinde. Strateji son derece basit, Rusya’yı koru, Rusya’ya karşı olanlara savaş aç, öldüremiyorsan hiç değilse karala…

Rusya İmparatorluğu’nda hiç yaşamamış, Rusça bile bilmeyen Türklerin, Rus milliyetçiliğinin, Panslavizmin ve bununu hizmetindeki Sovyet Komünizminin nasıl bir şey olduğunu bilmelerini de beklemiyoruz. Körü körüne Rusçuluk yapanların kendi iyilikleri için sadık kaldıkları bu milletin dilini yani Rusçayı bilmeleri gerekmez miydi? Ama Rusça bilmek tehlikeli! Çünkü Rusça bilirseniz, Rusya’nın esir halklarına gözlerini kapasanız da, karşına Stalin karşıtı Rus Komünistleri’nden tutun da Putin karşıtı Rus demokratların mücadeleleri ile karşılaşırsınız. En iyisi mi hiç Rusya’nın iç işlerine bakmadan Rusçuluk yapmak. Aynı tavır Amerikancılık ve Anti Amerikancılık’ta da yok mu? Her şeye yüzeysel bak, kim “yeşillerden” verirse ona çalış…

Azizler Mezarlığı olaylarına da “Rusların saldırısı” olarak yüzeysel bakmak, Kırım Tatarları’nın motivasyonunu gölgede bırakabilir. Mezarlık için mitingler başladığı zaman saldırı olayları olmasaydı, Kırım Tatarları bürokrasinin kendileri için özel olarak yavaş işletilen prosedürler yüzünden sürünmeye devam etseydi belki de Türkiye’den hiç kimsenin umurunda olmayacaktı. Kırım’da gerçekleşen yüzlerce mitingden sadece birkaçının Türkiye’de yankı uyandırdığı gibi…

Kırım Tatarları bu miting dizisine başladığı zaman Ruslar ile çatışmaya girmek gibi bir niyetleri yoktu. Onların tek istediği kutsal mekânlarının kurtarılması ve korunması idi. Bu miting sadece Bahçesaraylıları değil tüm Kırım Tatarlarını ilgilendiriyordu.

Buradaki eserler ve kalıntılar, Kırım’da Kırım Tatar tarihinin vesikası, Kırım’ın Kırım Tatarları’nın vatanı olduğunun ispatlayan pasaport olduğu için burayı korumak tüm Kırım Tatarları’nın namus meselesi idi. Mezarlık üzerinde Rus pazarcılar değil Ukrain, Ermeni, Gürcü, Azeri, Romen, Bulgar veya başka halklardan insanlar olsaydı Kırım Tatarları yine aynı mücadeleyi verirdi. Sovyetler Birliği’ne bile kafa tutan Kırım Tatarları’nın birkaç çete dazlaktan korkup meydanı onlara bırakmazdı.

Olaylar farklı da gelişebilirdi… Miting katılımcıları güvenlik güçleri ile problemler de yaşayabilirdi, ya da mitingler hiçbir fayda sağlamayıp, yerel siyasetçi ve bürokratların oyalamaları devam edebilirdi. Ama bunlar olmadı, Kırım Tatarları almak istediklerini almış gibi görünüyor. Buna karşılık Rus şovenistleri bu olayları bahane edebilecek, gelecekteki saldırılar için sıradan Rusları etkileyecek kozlar elde ettiler. Dünyadaki tüm çatışmalarda olduğu gibi bir tarafın zaferi öbürünün intikamı için motivasyon kaynağı oldu.

Kırım Tatarları, Azizler Mezarlığı mitinglerinde olduğu gibi birçok başka alanda demokratik yollardan hak arama mücadelelerine devam edecek. Ukrayna yasalarına uymayı zorunlu görmeyen, Rusya’yı daima arkasında hisseden Kırım’ın şövenist Rusları da bu destek sürdüğü sürece Kırım Tatarları için hayatı zorlaştırmaya devam edecek. Eğer son olayda olduğu gibi haber manşetine takılıp Kırım Tatarları dayak yediği için mazlum görülürse, asıl mazlumluğu olan “yasal ve demokratik yollarla bile namusunu koruyamadığı” gerçeği saklı kalır. Aslında Kırım Tatarları’na dayak atan Rus dazlakları değil, Rusya destekli Rus bürokrat ve siyasetçileri idi… Bu devam ettiği sürece de Kırım Tatarları’nın Katerina’dan beri yaşadıkları namus problemleri çözülemeyecek. Dazlakların saldırısı sadece bir sonuçtur, problemin kaynağı değil…

Bu yazı Fikirde Birlik adlı Kırım Tatar aylık internet dergisinin 5. sayısında yayımlanmıştır.
http://www.fikirdebirlik.com/yazi.asp?yazi=200609004

Reklamlar