1956_hungary_russians_go_home
Ruslar evine!

Macarlar Sovyet Rusya destekli Komünist idareyi kaldırmak üzere 23 Ekim 1956’da başkaldırdılar. Bir öğrenci mitingi şeklinde başlayan olaylar bir anda tüm ülkeye yayıldı. Fakat Rus tankları devreye girerek ihtilal kanlı bir şekilde bastırıldı. 10 Kasım’da her şey bitmişti. Ruslar Orta Avrupa’da kontrollerini böylece sağlamlaştırdılar.

1956_hungary_russian_flag_burn

Çatışmaların sonunda 2500 Macar öldürülmüş 13.000’i yaralanmış, 200.000’i de mülteci olarak vatanlarından kaçmak zorunda kalmışlardı. Binlerce Macar Sibirya’daki çalışma kamplarına ölüme gönderilmişlerdi.

Bunlar Türkiye’de tarih derslerinde okutulmaz. Neden? Bu memlekette Macarların durumuna düşmek isteyenler mi var?

Hungarians_inspecting_a_tank 1956_hungarians_stalin_head2

Reklamlar